2023 рік: нова книга з краєзнавства


До вашої уваги надається черговий бюлетень нових надходжень літератури краєзнавчого спрямування, яка поступила до структурних підрозділів ВМ ЦБС у IV кварталі минулого року і стала доступною до кожного користувача м. Вінниці. Інформація про кількість примірників та місце їх знаходження дає змогу оперативно виконувати чисельні запити читачів та ефективно популяризувати кращі видання вінницьких авторів і друковану продукцію про Подільський край. 

821.161.2(477.44)
Б 48

Береза, Ирина.
Счетчик дней
[Текст] : сборник стихов / И. Береза. - Винница : Виндрук, 2017. - 224с. : ілюстр. - ISBN 978-617-7295-12-8 (в опр.) : 75.00грн.
Анотація: Во второй поэтический сборник винницкой поэтессы вошли стихи, написанные в 2014-2015 годах
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-4 (1)

821.161.2 (477.44)
В48

Вінниця в мистецтві художнього слова [Текст] : альбом / Вінниц. міськрада. Деп. культури, Вінницький літ.-мемор. музей М. М. Коцюбинського, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. М. Коцюбинського ; голов. ред. А. П. Віннічук ; кер. проекту Н. С. Поляруш. - Вінниця : Твори ТОВ, 2021. - 80 с. : фотогр. - ISBN 978-617-552-014-7 (в опр.) : 160.00грн.
Анотація: Альбомне видання - результат роботи над проєктом "Вінниця в мистецтві художнього слова", що вміщує творчий та науковий доробок учнів, студентів і митців кількох поколінь. Література, створена на теренах Вінниці та про Вінницю є знаною та популярною в широких колах читачів, а тому потребує аналізу, поширення та інтерпретації в освітньому просторі
Є примірники у відділах:
всього 119 : БФ-1 (6), БФ-2 (5), БФ-3 (5), БФ-4 (4), БФ-5 (5), БФ-6 (5), БФ-7 (5), БФ-8 (5), БФ-10 (4), БФ-11 (5), БФ-12 (5), БФ-13 (5), БФ-14 (5), БФ-15 (5), БФ-16 (5), БФ-17 (5), БФ-18 (5), БФ-19 (5), БФ-20 (5), БФ-21 (5), БФ-22 (5), ЦБДЮ (5), ВОВФ (2), Ч/З (1), АБД (5), АБЮ (2)

94 (477. 44)
В48
Вінниччина в роки другої світової війни.
До 80-річчя початку німецько-радянської війни [Текст] : матеріали ХХХІІ Вінницької всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю / відп. ред. Ю. А. Зінько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. - 316 с. - ISBN 978-966-924-949-4 : 90.00грн.
Анотація: Вінниччина минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. До 80-річчя початку німецько-радянської війни. Матеріали конференції
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ВОВФ) (1)

821.161.2(477.44)
В 48
Вінницький альбом
[Текст] : літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах. Вип. 4 / ред., верстка А. В. Стебелев, упоряд., відп. ред. В. Б. Петров, макет Д. В. Петров, обробка світлин І. П. Чепугов, кор. Т. П. Демченко. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - 484с. : ілюстр. - ISBN 978-966-924-409-3 : 137.20грн.
Анотація: Літературно-художній тв історико-краєзнавчий альманах, заснований у 1998 році. Ілюстроване видання для тих, хто цікавиться літературою та історією рідного краю, його видатними людьми
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ВОВФ) (1)

94(477.44)
В 49
Винокурова, Фаїна Аврамівна (Заслуж. праців. культури України ; р. н. 1947).
Голод 1932-33, 1946-47 рр. Вінницька область
[Текст] : документи і матеріали / авт.-упоряд.: Ф. А. Винокурова, Р. Ю. Подкур ; ред. П. Т. Тронько ; авт. передм. С. Д. Гальчак. - Вінниця : Антекс-У ЛТД, 1998. - 224 с. - ISBN 966-95400-9-7 (в опр.) : 5.00 грн.
Анотація: У збірнику документів і матеріалів висвітлюються трагічні події, що відбувалися у подільських селах, містах та містечках під час голоду 1932-1933 та 1946-1947 рр. Книга, що вміщує унікальні архівні документи, є даниною пам'яті мільйонам українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду. Збірник розрахований на істориків, вчителів, студентів вузів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-17 (1)

94(477.44)
В 54
Вітковський, Вадим Миколайович (р. н. 1960).
Вінниця - столиця Української Народної Республіки в роки національно-визвольних змагань 1918-1919-1920
[Текст]. Кн. 3 / В. М. Вітковський, М. О. Рябий ; ред. Л. В. Яременко, кор. Н. Бінецька, диз., верстка А. Величук. - Вінниця : Віноблдрукарня, 2021+2020. - 488 с. : ілюстр. - ISBN 978-966-621-705-2 (в опр.) : 268.85+245.00грн.
Анотація: Історична розповідь про значення, роль і місце Вінниці, що тричі, нехай і тимчасово, була СТОЛИЦЕЮ Української Народної Республіки, й загалом Вінницького краю, тодішньої Подільської губернії, бо обіймала терен двох нинішніх областей - Вінницької та Хмельницької у національно-визвольних змаганнях 1917-1920 років
Є примірники у відділах:
всього 3 : ВОВФ (1), ЦБДЮ (1), ЦМБ (ВОВФ) (1)

2.09(821.161.2)(477.44)
В 68
Волочай, Василь.
Молюсь на слово. Літературний портрет Марії Гуцало
[Текст] : худож. літ-ра / В. Г. Волочай ; літ. ред. В. Г. Волочай, диз., комп. верстка О. В. Бартко. - Вінниця : Рогальська І. О. ФОП, 2021. - 408с. : ілюстр. - ISBN 978-617-7556-89-2 (в опр.) : 50.00грн.
Анотація: Це видання - дослідження багатогранної і різножанрової творчості Марії Гуцало (1950-2017), - добре відомої на Вінниччині поетеси, прозаїка, невтомного громадського діяча, двоюрідної сестри Євгена Гуцало
Є примірники у відділах:
всего 1 : БФ-13 (1)

821.112.2
Д 45
Дік, Генріх (Геннадій ; німецький прозаїк, поет, драматург, перекладач, журналіст, видавець, громадський діяч ; р. н. 1955).
Бій на Бобровій греблі
[Текст] : п'єси-казки для дітей мол. шк. віку / Г. Дік, М. Ф. Каменюк ; ред. В. М. Вітковський, пер. з нім. М. Ф. Каменюк, диз., верстка В. Дімітров. - Вінниця : Твори ТОВ, 2020. - 64с... - ISBN 978-966-949-370-5 : 40.00грн.
Анотація: Нова книга Генріха Діка - збірка п'єс для лялькових театрів, а, можливо, і для дитячих драмгуртків, самодіяльних театрів при школах, творчих об'єднаннях. В цих п'єсах утверджується торжество Добра і Справедливості, ними виховується громадянська і суспільна активність підростаючого покоління
Є примірники у відділах:
всего 2 : БФ-4 (1), БФ-13 (1)

821.161.2(477.44)
Д 53
Дмитренко, Микола Костянтинович (д-р філол. наук, зав. від. фольклористики ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАНУ ; р. н. 1956).
Іноді
[Текст] : поезії / М. К. Дмитренко ; худож. обкл. Д. Щербак. - К. : ТОВ "Юрія Любченка", 2020. - 120с... - ISBN 978-617-7221-44-8 (в опр.) : 40.00грн.
Анотація: В часи нестримних думок, поглядів, точок зору в Україні, на світ народжується справжній криголам принципів, стереотипів та шаблонів мислення - збірка поезії Миколи Дмитренка «Іноді». Книга увібрала оригінальні твори філософсько-іронічного плану, цікаві перифрази на різні теми, які є захопливими для молодого покоління читачів
Є примірники у відділах:
всего 1 : БФ-13 (1)

821.161.2(477.44)=рос
Е 60
Емельянова, Лариса Александровна (г. р. 1943).
По следам чёрно-¬белых фотографий
[Текст] : рассказы и повести / Л. А. Емельянова ; авт. предисл. Н. Н. Поздняков ; худож. Л. Любчик ; диз. и оформ. А. Величук. - Винница : Твори ТОВ, 2020. - 220с... - ISBN 978-966-949-357-6 (в опр.) : 40.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 3 : БФ-13 (2), ЦМБ (АБД) (1)

821.161.2(477.44)=рос
Е 60
Емельянова, Лариса Александровна (г. р. 1943).
Непридуманная жизнь
[Текст] : рассказы и повести / Л. А. Емельянова ; худож. Л. Любчик. - Винница : Твори ТОВ, 2021. - 204с... - ISBN 978-966-949-781-9 (в опр.) : 45.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 2 : БФ-13 (1), ЦМБ (АБД) (1)

39(477.44)
Ж 66
Живий вогонь
. 11 Міжнародний фестиваль звичаєвої культури [Текст] : інформац. буклет / авт. матеріалів: І. Басенко, М. Маліновська. - Вінниця : Віндрук, ТОВ, 2019. - 26с... - (Свято Сонця, що сходить). - 25.00грн.
Анотація: Організатор цього фестивалю: Вінницький козацький полк Імені Івана Богуна. За підтримки Українського культурного фонду, Вінницької обласної адміністрації, Еко-Сервісу,Департаменту соціальної та молодіжної політики; Медіа-партнери: РадіоЛюкс; Лада; Генер. медіа-партнер Vlasno
Є примірники у відділах:
всього 2 : БФ-12 (1), Ч/З (1)

821.161. 2(477.44)
Ж 94
Жучинський, Анатолій.
Колекція метеликів
[Текст] : поезія / А. Жучинський ; викон. Анатолій Сідлецький ; кор. Л. Юрченко. - Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2021. - 112с... - ISBN 978-966-621-698-7 : 35.00грн.
Анотація: Ця збірка поезій А. П. Жучинського порушує проблеми, які щодня постають перед людиною. Вона про звеличення чистоти любові, яка завжди була і зостанеться дзеркалом моралі і шляхетності людини
Є примірники у відділах:
всього 2 : ЦМБ (АБД) (1), БФ-1 (1)

796(477.44)
З-14
Загоруйко, Леонід.
Епоха Вінницького футболу
[Текст] : довідкове видання. Т. 1. Футбол давно минулих років. 1911-1957 / Л. Загоруйко, Л. Абрамович. - Вінниця : Твори ТОВ, 2018. - 624с. : ілюстр. - ISBN 978-617-7706-87-7 (в опр.) : 120.00грн.
Анотація: Книга присвячена появі та розвитку футболу на теренах Вінницької області та міста Вінниці періоду з 1911 по 1957 роки включно
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

796.3(477.44)
З-14
Загоруйко, Леонід.
Епоха Вінницького футболу
[Текст] : довідкове видання. Т. 2. Час перемог 1958-1970 / Л. Загоруйко, Л. Абрамович. - Вінниця : Твори ТОВ, 2021. - 784с. : ілюстр. - ISBN 978-966-949-722-2 (в опр.) : 120.00грн.
Анотація: Книга присвячена появі та розвитку футболу на теренах Вінницької області та міста Вінниці з періоду 1958-1970 років
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

94 (477.44)
З-63
Зінченко, Арсен Леонідович
(д-р іст. наук, доц. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, провід. наук. співроб. Центру українознавства ; р. н. 1948).
Голодомор 1932-1933 років на Вінниччині: стрижал пам'яті [Текст] : сусп.-політ. літ-ра / А. Л. Зінченко ; Український інститут національної пам'яті, Музей Вінниці. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 180с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-237-0 : 60.00грн.
Анотація: На основі спогадів очевидців, документального дослідження, розкрито передумови й перебіг і наслідки Голодомору, пережитого населенням Вінниччини у 1932-1933 роках
Є примірники у відділах:
всього 2 : ЦМБ (ЧЗ) (1), ЦМБ ВОВФ (1)

087.5
М 31
Кащук, Микола Кирилович (український письменник, поет-гуморист ; р. н. 1950).
Прочитай та відгадай
[Текст] : збірка віршів-загадок для дітей дошк. та мол. шк. віку / М. К. Кащук ; ред., упоряд. В. Грабоус, оформ. худож. А. Дейнек. - Рівне : Міжнародний Поліграфічний Центр, 1999. - 24с. : ілюстр. - 5.00грн.
Анотація: Нова дитяча збірка віршів-казок Миколи Кащука продовжує діалог з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, відкриває їм дорогу в загадковий світ пізнання живої природи
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-17 (1)

94(477.44)
К 56
Ковальчук, Тетяна Степанівна (р. н. 1941).
Гордість землі Подільської
[Текст] : наук.-поп. літ-ра / Т. С. Ковальчук. - 2-ге вид., доп. - Вінниця : Твори ТОВ, 2020. - 340с. : ілюстр. - ISBN 978-966-949-392-7 (в опр.) : 50.00грн.
Анотація: В цій книзі розповідається про жінок-орденоносців Вінниччини, що отримали нагороди за свою працю
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

78.08(477.44)
К62
Коляда, Олесь Володимирович.
Недоспівана пісня Олександри Бурбело
(посвята Саші Бурбело) [Текст] : збірник пісень / О. В. Коляда. - Вінниця : Рогальська І. О., 2020. - 76 с. - ISBN 978-617-7556-82-3 : 60.00грн.
Анотація: У збірнику пісень композитора О. Коляди - пісні на вірші О. Бурбело, Т. Артем'євої, С. Травневої і В. Гальчака. Пісні згруповані у чотири розділи: " Пісні, присвячені О. Бурбело", "Пісні патріотичного спрямування", "Ліричні пісні", " Пісні для дітей"
Є примірники у відділах:
всього 2 : ЦМБ (ВОВФ) (1), ЦМБ (Ч/З) (1)

061.2(477.44)
К78
Кращі практики інститутів громадського суспільства Вінниччини
[Текст] : сусп.-політ. літ-ра. Ч. 1 / Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації. - Вінниця : Твори ТОВ, 2020. - 40 с. - 45.00грн.
Анотація: Це своєрідний спільний інформаційний звіт про діяльність громадських організацій Вінниччини протягом 2018-2019 років, про реальні результати, що стали корисними для суспільства як наслідок діяльності кожної громадської організації, що є активною, дієвою та компетентною
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ВОВФ) (1)

821.161.2 (477.44)
К 95
Куций, Леонід Миронович (р. н. 1940).
Курйози і неврози
[Текст] : гумор і сатира / Л. М. Куций:іл. В. Петренко. - Вінниця : Твори, 2018. - 128с... - ISBN 978-617-7710-25-6 : 15.00грн.
Анотація: Збірка гумору розповідає про смішні історії, які автор взяв із свого військового життя
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

821.161.2 (477.44)
М 23
Маноджава, Алиса.
Сборник стихов
[Текст] : поэзия. Кн. 2 / А. Маноджава. - Вінниця : Консоль, 2016. - 128с... - ISBN 978-617-583-168-7 : 25.00грн.
Анотація: Автор сборника посвящает свои стихи любви к Земле и людям
Є примірники у відділах:
всього 6 : БФ-6 (4), БФ-13 (2)

821.161.2(477.44)
М 48
Мельник, Виктор Иванович (г. р. 1958).
И все-таки ещё во что-то верить
[Текст] : стихи / В. И. Мельник ; лит. ред., худ. ред. Б. Гайворонськая, комп. верстка В. Березнюк. - Винница : Рогальская И. О., 2020. - 60с... - ISBN 978-617-7556-74-8 (в опр.) : 20.00грн.
Анотація: В книжку известного украинского поэта вошли произведения, написанные на русском языке в период с 1970-х по 2010-е годы
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

78.08(477.44)
М 66
Миттєвості
[Текст] : збірка хорових творів / упоряд. О. І. Бабошина ; вигот. макет О. О. Ковальчук ; комп. верстка О. В. Червоняк ; оформ. худож. Т. Г. Гец. - Вінниця : Віноблдрукарня, 2021. - 100 с. : ілюстр. - ISBN 978-966-621-706-9 (в опр.) : 146.75грн.
Анотація: Ця унікальна збірка познайомить Вас з яскравими зразками хорового та художнього мистецтва Вінниччини. У ній зібрані кращі твори відомих та невідомих широкому загалу композиторів та художників Східного Поділля, які народилися, жили, писали на теренах нашого краю
Є примірники у відділах:
всього 2 : БФ-1 (1), ЦМБ (ВОВФ) (1)

72(477.44)
М 74
Мозаїки Вінниці
[Текст] : історико-мистецький нарис / упоряд., курат. проєкту А. Стовпець, відп. за вип. О. Ю. Федоришен. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 200с. : ілюстр. - (в опр.) : 180.00грн.
Анотація: Історико-мистецький нарис «Мозаїки Вінниці» - один із результатів діяльності робочої групи. У ньому розповідається про 36 міських мозаїк, включно з кількома вже знищеними
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ВОВФ) (1)

087.5 (477.44)
О-57
Омелянчик, Тетяна Григорівна.
На добраніч...
[Текст] : збірка віршів для дошкільнят / Т. Г. Омелянчик. - Вінниця : "Редакція газети "Вінниччина", 2013. - 39с. : кольор. ілюстр. - 5.00грн.
Анотація: Прочитавши цю книгу, діти перестануть боятися темноти, а ще познайомляться з героями віршів-ровесниками дітей, які виростуть здоровими, розумними та щасливими
Є примірники у відділах:
всего 1 : БФ-17 (1)

821.161.2(477.44)
П 25
Пенедюк, Василь Володимирович (р. н. 1953).
Простір без меж
[Текст] : худож. літ-ра / В. В. Пенедюк ; ред. Т. Ланова ; комп. набір В. В. Пенедюк. - Вінниця : Твори ТОВ, 2021. - 154с... - ISBN 978-966-949-962-2 (в опр.) : 40.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 6 : ЦМБ (АБД) (1), ЦМБ (АБЮ) (1), БФ-13 (2), БФ-6 (2)

821.161.2
П 26
Первоцвіти України. Твори переможців конкурсів "Струна на арфі України" імені Олександри Бурбело за 2017-2020 роки
[Текст] : збірка / авт. перед. сл. В. М. Вітковський ; упоряд. В. П. Сторожук. - Вінниця : Рогальська І. О. ФОП, 2020. - 180с... - ISBN 978-617-7556-83-0 : 44.00грн.
Анотація: У цій збірці зібрані твори переможців конкурсів"Струна на арфі України" за 2017-2020 роки.З метою підтримки молодих талантів України і видається ця книга
Є примірники у відділах:
всього 2 : ЦМБ (ВОВФ) (1), БФ-1 (1)

39(477.44)
П 33
Пірус, Тетяна Петрівна.
Українські народні ляльки Поділля
[Текст] : наук.-поп. літ-ра / Т. П. Пірус ; ред. С. Малішевська, вірші З. Подолянка, макет обкл., верстка Н. Логачьова. - Вінниця : Твори ТОВ, 2020. - 20с... - ISBN 978-966-949-585-3 : 35.00грн.
Анотація: Книга побудована на основі багаторічних досліджень автентичних подільських ляльок-іграшок
Є примірники у відділах:
всього 2 : ЦМБ (ВОВФ) (1), ЦБДЮ (1)

94(477.44)
П 48
Поклад, Наталка (р. н. 1951).
Там Буг Південний, там душа моя. Розповідь про Маньківку
[Текст] : наук.-поп. літ-ра / Н. Поклад ; ред. серії М. Ф. Каменюк ; комп. верстка П. Гордійчук. - Вінниця : Віноблдрукарня, 2021. - 176с. : ілюстр. - ("Моя Вінниччина" журналу "Вінницький край" Вип. 70). - ISBN 978-966-621-713-7 (в опр.) : 70.50грн.
Анотація: Ця книга про мальовниче село Маньківку, що на Бершадщині: його минувшину, сучасне, традиції
Є примірники у відділах:
всього 2 : БФ-1 (1), ЦМБ (ВОВФ) (1)

92(477.44)
С30
Семенко, Лариса Іванівна.
Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944)
[Текст] : монографія / Л. І. Семенко, О. В. Логінов ; відп. ред. К. І. Висоцька ; Вінниц. обл. краєзн. музей. - К. : Центр ДЗК, 2019. - 536 с. : ілюстр., фотогр. - ISBN 978-617-7175-50-5 (в опр.) : 80.00грн.
Анотація: Монографія розповідає про перший етап історії Вінницького міського театру з часу його будивництва (1910) до руйнування (1944). Публікацію підготовлено на основі архівних документів, більшу частину з яких вперше введено до наукового обігу, мемуарної літератури, кореспонденції вінницьких та столичних часописів першої половини ХХ ст.
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

821.161.2(477.44)
С 41
Сичко, Лариса Іванівна (українська письменниця ; р. н. 1959).
В'яр
[Текст] : худож.-істор. повість. Ч. 2 / Л. І. Сичко ; іл. О. П. Пелешко ; ред. Т. В. Яковенко ; верстка П. Ю. Кіпран. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 360с... - ISBN 978-617-552-044-4 (в опр.) : 125.00грн.
Анотація: Події, описані у другій частині художньо-історичної повісмті "В'ЯР", провадять читача життєвими шляхами українських селян з початку минулого століття до сорокових років
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (АБД) (1)

908(477.44)
С 44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Вінниця: намисто павутинь пам'яті
[Текст] : альбом. Т. 4 / П. М. Скорук, П. Скорук ; ред. П. М. Скорук. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 616с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-131-1 (в опр.) : 160.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

908(477.44)
С 44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Вінниця: намисто павутинь пам'яті
[Текст] : альбом. Т. 4 / П. М. Скорук, П. Скорук ; ред. П. М. Скорук. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 616с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-131-1 (в опр.) : 160.00грн.
Є примірники у відділах:
всего 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

908(477.44)
С 44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Вінниця: матриця відлуння
[Текст] : альбом. Т. 1 / П. М. Скорук ; ред. П. М. Скорук. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 448с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-043-7 (в опр.) : 140.00грн.
Є примірники у відділах:
всего 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

908(477.44)
С 44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Вінниця: ґрааль сили поезії
[Текст] : альбом. Т. 3 / П. М. Скорук ; ред. П. М. Скорук. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 360с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-068-0 (в опр.) : 130.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

908(477.44)
С 44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Вінниця: спогади далекого
[Текст] : альбом. Т. 2 / П. М. Скорук, П. Скорук ; ред. П. М. Скорук. - Вінниця : Твори ТОВ, 2022. - 452с. : ілюстр. - ISBN 978-617-552-065-9 (в опр.) : 150.00грн.
Є примірники у відділах:
всего 1 : ЦМБ (ЧЗ) (1)

821.161.2 (477.44)
С44
Скорук, Петро Михайлович (г. р. 1950).
Збіжжя
[Текст] : поезії / П. М. Скорук ; літ. ред. П. М. Скорук ; диз. обкл. П. М. Скорук. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 166 с. - ISBN 978-966-924-573-1 (в опр.) : 60.00грн.
Анотація: До читача: Ще один мій поетичний урожай, моє чергове збіжжя. Ліричне збіговісько. Якщо здолати два-три вірша і не зачепило, ідить з миром, - чим багатий...
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦБДЮ (1)

821.161.2 (477.44)
С 44
Скорук, Петр Михайлович (г. р. 1950).
Здравствуйте навсегда!
... [Текст] : сб. / П. М. Скорук. - Винница : Твори ТОВ, 2020. - 360с... - ISBN 978-966-949-641-6 (в пер.) : 45.00грн.
Анотація: Эта книга о том, что автор думает о своей прошлой и настоящей жизни. Он верит в Вас, в себя. Главным принципом его творчества- живи как пишешь и пиши, как живешь!
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

821.161. 2(477.44)
С 76
Станішевська, Інна.
Презентація..
. [Текст] : збірка віршів / І. Станішевська. - Вінниця : Друк-плюс ТОВ, 2019. - 64с... - ISBN 978-617-7721-16-0 : 45.00грн.
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

821.161.2 (477.44)
С82
Сторожук, Валентина Петрівна (р. н. 1966).
Живучка
[Текст] : поезії / В. П. Сторожук ; ред. Л. Загородня ; авт. післям. Оксана Шалак ; диз. А. Стебелєв. - Вінниця : Твори ТОВ, 2021. - 160 с. - ISBN 978-966-949-972-1 : 70.00грн.
Анотація: Нова збірка поезій відомої письменниці, фольклористки, лауреатки багатьох літературних премій В. Сторожук сповнена екзистенціями і життєствердними сподіваннями у сучасну воєнну добу. Її вірші про рідне Поділля і вінничан, виживання в охопленому небезпечними викликами світі, про віру в наш народ і Україну
Є примірники у відділах:
всего 1 : ЦМБ (ВОВФ) (1)

821.161.2(477.44)
Ф 33
Федорчук, Ірина Павлівна (редактор газети "Педагог" Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. М. Коцюбинського).
Перлинки від Іринки
[Текст] : поезія для дітей мол. шк. віку / І. П. Федорчук ; худож. Н. Дідух ; худож. обкл. Ю. Ніколаєва. - Вінниця : Твори ТОВ, 2019. - 48с. : ілюстр. - (Для малечі). - ISBN 978-966-949-134-3 (в опр.) : 45.00грн.
Анотація: До книги із серії «Для малечі» увійшли цікаві віршовані історії, портрети, зама¬льовки вінницької письменниці Ірини Федорчук. Смішні й неймовірно хвилюючі, щирі і добрі, вони не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих читачів, адже розповідають про барвистий і розмаїтий світ і тих, хто живе у ньому
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-13 (1)

94 (477. 44)
Ф53
Філін, Олександр Олександрович (р. н. 1946-2020).
Обране з вибраного [Текст] : наук.-поп. літ-ра / О. О. Філін ; ред. О. О. Філін. - Вінниця : Бураго Д. С., 2019. - 268 с. - ISBN 978-966-2696-64-2 (в опр.) : 30.00грн.
Анотація: Ця книга унікальна у двох іпостасях: по-перше - ще досі ніхто не исав про стількох унікальних і різних персонажів недавнього минулого Вінниці ( не Вінниччини, а саме Вінниці), а по-друге - вона талановито написана
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЦМБ (АБД) (1)

821.161.2(477.44)
Х-65
Хмелевський, Юрій Миколайович (р. н. 1967).
Не-промину-ще
[Текст] : поетично-драматична збірка / Ю. М. Хмелевський. - Вінниця : Твори ТОВ, 2020. - 160 с. - ISBN 978-966-949-272-2 : 40.00грн.
Анотація: Чергова збірка подільського поета Ю. Хмелевського містить поетично-драматичні мініатюри та вірші, що не залишать байдужими справжніх патріотів України
Є примірники у відділах:
всего 1 : БФ-13 (1)

087.5(477.44)
Ч-81
Чубач, Ганна Танасівна (1941-2019).
Хто чия мама?
[Текст] : поезія / Г. Т. Чубач ; худ. О. В. Коваль. - К. : Кейдун Д. М., 2010. - 12 с. : кольор. ілюстр. - ISBN 978-966-411-032-4 : 29.00 грн.
Анотація: Цікаві віршики про тваринок та їх матусь, які обов’язково сподобаються вашому малюку. Ваша дитина з задоволенням буде розглядати малюнки...
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-17 (1)

930(477.44)
Ш 95
Шульга Ілля Гаврилович-- визначний дослідник голодомору на Поділлі
[Текст] : істор. літ-ра / ред. Ю. А. Зінько ; упоряд. О. А. Коляструк. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. - 124с. : ілюстр.  - ISBN 978-966-924-948-7 (в опр.) : 60.00грн.
Анотація: Книга підготовлена до 100-річчя знаного українського вченого, визначного дослідника Голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі, одного з організаторів відновленого історичного факультету В Вінницькому державному педагогічному університеті
Є примірники у відділах:
всього 1 : БФ-1 (1)

Коментарі