Краєзнавча книга: особливості актуалізації на сучасному етапі.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про Стратегію інформаційної безпеки" та затверджено Стратегію інформаційної безпеки.

Бібліотечні ресурси, як складова інформаційних ресурсів держави, потребують особливої уваги, а також розвитку і захисту, зокрема і від поширення ворожих інформаційних впливів.Зважаючи на особливий статус та призначення національних,державних та центральних (обласних універсальних наукових) бібліотек, у разі зберігання у їх фондах вищезазначених документів, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам.

Звертаємо увагу на деякі аспекти Стратегії, що стосуються роботи з краєзнавчим фондом:
"Не рекомендується зберігати в бібліотечних фондах фізично зношені та морально застарілі видання, зокрема періоду СРСР, за виключенням окремих документів, що становлять ядро бібліотечного фонду(зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам’ятки тощо).

Варто звернути увагу, що відповідно до статті 19 Закону про бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток, крім випадків, передбачених законодавством.

Списання документів з бібліотечних фондів здійснюється відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері бухгалтерського обліку.

НА ЗАМІТКУ:
Відповідно до вище викладеного зазначаємо:
- Краєзнавчий фонд практично не списується, адже він створений місцевими авторами про події, зокрема, Подільського краю, і формується, зберігається бібліотечними працівниками як складова частина ядра книжкового фонду.
- Виключення складають:
• Дублетні видання, які не підлягають ремонту;
• Фізично зношені книги, де відсутні окремі сторінки, що унеможливлює подальше їх користування;
• Друковані джерела внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Коментарі