Розкрити дивовижний світ письменника


                                             

Першим, хто відкриє ювілейний краєзнавчий календар 2022 року буде Євген Пилипович Гуцало (1937-1995), якому ми будемо відзначати 85-ти річчя від дня народження.
Народився Є. Гуцало 14 січня 1937р. в с. Старому Животові (нині — Новоживотів) Оратівського району Вінницької області в родині сільських учителів. Світ дитинства, розтерзаний і водночас незмірно поглиблений великою трагедією війни, становить джерельну основу його творчості. До цього світу знову й знову повертається письменник на різних етапах свого літературного шляху.

У 1959р. Є. Гуцало закінчує Ніжинський педінститут, якийсь час працює в редакціях газет, видавництві "Радянський письменник" (нині "Український письменник"), а згодом повністю зосереджується на професійній літературній роботі. Активно друкуватися почав 1960р., а через два роки вийшла перша збірка оповідань "Люди серед людей". Книжку тепло привітали критика й літературна громадськість.

Лірична стихія творчості Є. Гуцала, як і прози інших "шістдесятників", стала формою суспільної опозиції. Батьки, дядьки й тітки — всі ті, хто складав збірний, плакатний образ народу-переможця, побачені дитячими очима в жахливому повоєнному сільському побуті, мали зовсім не такий оптимістичний вигляд, як на плакатах і в еталонних творах соцреалізму. Безперечна заслуга "шістдесятників", а серед них і Є. Гуцала, перед красним письменством полягає в тому, що вони перенесли своїх персонажів із площини героїчної в ліричну. Вироблена ще в ранніх оповіданнях тонка акварельна манера письма, дитинна чистота і ясність світовідчуття, відкритість ліричного героя до прекрасного в усіх його проявах — усе це, поєднане з гострою увагою до народних характерів, інших національних прикмет — вічних і нових, склало основу його художнього стилю.

Етапним для творчості письменника було звернення до романної форми. Трилогія "Позичений чоловік", "Приватне життя феномена" та "Парад планет" (1982 — 1984) викликала неоднозначну реакцію критики, спричинювалась до літературних полемік.
Поважну частку творчого доробку письменника становлять твори для дітей: "Олень Август" (1965), "З горіха зерня" (1969), "Дениско" (1973), "Саййора" (1980), "Пролетіли коні" (1984). Дві останні книжки удостоєні Шевченківської премії. Дитяча проза (точніше — книжки для дітей і батьків) Є. Гуцала прикметна особливим, по-гуцалівськи поетизованим зображенням стосунків між людьми.

У 1981p. вийшла друком перша поетична збірка Є. Гуцала "Письмо землі". Далі з'являються книжки віршів "Час і простір" (1983), "Живемо на зорі" (1984), "Напередодні нинішнього дня" (1989). Так рівно через двадцять років після надрукування першої поетичної добірки "Зелена радість конвалій" повертається письменник до лірики.

Вірші письменника — то своєрідне ворожіння над душею, сенс якого — в очищенні від суєтного, минущого, в омолодженні, у поверненні до того стану любові, людяності, космічної доброти, котрий і є найбільшим людським скарбом. Євген Пилипович Гуцало – дивовижний, загадковий, майже нерозкритий критиками письменник. Він – один з найбагатших кількісно і найрізноманітніших жанрово в сучасній українській літературі.

Видання автора, які є у фондах структурних підрозділів ВМ ЦБС:

Гуцало Євген Пилипович (1937-1995):
 • "Глибокі звори на Поділлі..." [Текст] : поезія / Є. П. Гуцало // Миле серцю Поділля : поет. антологія / упоряд. В. П. Сторожук. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. - С. 19. - ISBN 966-621-324-9
 • "Глибокі звори на Поділлі..." [Текст] / Є. П. Гуцало // Краса України - Поділля : Вінниччина в художньому слові / упоряд. В. М. Борщевський. - Одеса : Маяк, 1972. - С. 233
 • За обручем [Текст] : оповідання : для сер. шк. віку / Є. П. Гуцало ; ред. В. М. Малець ; худож. І. Д. Принцевський. - К. : Веселка, 1976. - 88 с. : ілюстр. - (в опр.) : 14.00 руб.
 • Княжа гора [Текст] : повісті / Є. П. Гуцало ; ред. Н. Б. Мурченко ; оформ. худож. Р. М. Багаутдінов. - К. : Молодь, 1986. - 240 с. : ілюстр. - (в опр.) : 1.10 руб.
 • Лелеченя [Текст] : оповідання, вірші для сер. шк. віку / Є. П. Гуцало. - Упорядник та вступне слово Лесі Ворониної, Худож. М. Німенко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 206с. : іл. - (Скарби української літератури). - ISBN 978-966-311-055-4 (в опр.) : 18.51грн.
 • Лось [Текст] : вибрані твори / Є. П. Гуцало ; худож. обкл. В. Штанко ; оформ. худож. В. Штанко. - К. : Знання, 2018. - 271 с. - (Скарби: молодіжна серія, ISSN 978-617-07-0237-1). - ISBN 978-617-07-0563-1 (в опр.) : 78.00грн.
 • Позичений чоловік [Текст] : роман / Є. П. Гуцало ; авт. післям. М. Ф. Слабошпицький ; худож. обкл. О. Петренко-Заневський. - К. : Знання, 2019. - 384с... - (Скарби української літератури). - ISBN 978-617-07-0709-3 (в опр.) : 142.50+190.00 грн
 • Полювання з гончим псом [Текст] : оповідання / Є. П. Гуцало ; ред. В. В. Плющ ; худож. Р. М. Багаутдінов. - К. : Радянський письменник, 1980. - 288 с. : ілюстр. - (в опр.) : 1.10 руб.
 • Прилетіли коні [Текст] : оповідання та повісті / Є. П. Гуцало ; авт. вступ. слова Л. Н. Воронина. - К. : Видавництво гуманітарної літератури, 2008. - 384с... - (Бібліотека Шевченківського комітету, ISSN 966-01-0320-4). - ISBN 978-966-01-0320-7 (в опр.). - ISBN 978-966-96500-9-2 : 18.23гр
 • Серпень, спалах любові [Текст] : оповідання та повісті / Є. П. Гуцало. - К. : Знання-Прес, 2007. - 264с... - ISBN 978-966-311-062-2 (в опр.) : 10.18грн.
 • Сім'я дикої качки [Текст] : вибр. твори для дітей мол. та сер. шк. віку / Є. П. Гуцало ; авт. передм. Л. Н. Вороніна. - К. : Школа, 2007 ; К. : Національний Книжковий Проект, 2012. - 218с. : іл. - (Бібліотека шкільної класики. Обов'язкова програма. 7 клас). - ISBN 966-339-544-3 : 9.00грн. - ISBN 978-617-592-198-2 : 24.00грн
 • Скажений чорнобильський собака [Текст] : вибрані твори / Є. П. Гуцало. - Київ : Знання, 2014. - 221с... - (Скарби, ISSN 978-617-07-0164-0). - ISBN 978-617-0170-1 (в опр.) : 50.00грн.
 • Хустина шовку зеленого [Текст] : повісті, новели, публіцистика / Є. П. Гуцало ; упоряд., авт. передм. М. Ф. Слабошпицький. - К. : Український письменник, 2012. - 575 с. - ISBN 978-966-579-356-4 (в опр.) : 63.00 грн.
Перелік тем, за якими є можливість у січні 2022 року розкрити етапи життя та творчості Євгена Пилиповича Гуцала:

«Філософія добра і зла»
«Вираження любові до навколишнього світу»
«Неосяжний світ таланту»
«Світ дитинства в оповіданнях Євгена Гуцала»
«Життя росте лише з любові»
«Відкрився птахом, людям і рослинам»
«Поміж дерев і людей, наодинці з собою»
«Євген Гуцало: літературна біографія на тлі епохи»
«З криниці літ»
«Поділля - його Єрусалим»
«Жага всеосяжності і межі таланту»


Коментарі