Забезпечити кожному доступ до єдиного примірника

Нагадуємо: у 1976 році у Вінниці відбулось створення єдиної централізованої бібліотечної системи, що передбачає об'єднання раніше відокремлених самостійних бібліотек в єдину ЦБС, з загальним книжковим фондом, централізованим комплектуванням і обробкою документів, єдиним штатом співробітників і керівництвом.
Згідно визначеної структури у складі центральної міської бібліотеки (ЦМБ,рік відкриття -1974) був створений новий відділ – книгозбереження, в подальшому - відділ організації та використання єдиного книжкового фонду.
У складі відділу збирається наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить до ЦБС в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи.
Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію.

Основні функції відділу організації та використання єдиного книжкового фонду (книгозбереження):
  • Відділ організує розміщення й розстановку фонду бібіліотеки, переміщення його між структурнимми підрозділами. З метою контролю за збереженням наявних видань виправдала себе організація фонду у відділі як закритий доступ. Відділ книгозбереження став ізольованими від читачів і доступом до них користуються лише особи, які несуть за нього відповідальність.
  • Якщо видання, яке цікавить користувача відсутнє в фондах структурних підрозділів централізованої бібліотечної системи – є можливість скористатися послугою міжбібліотечного абонементу (МБА) з інших бібліотек міста, а потім - отримати замовлення для користування в читальній залі певної бібліотеки.
  • Якщо в вашій бібліотеці відсутнє видання, яке вам і вашим користувачам потрібно, але воно є у фонді структурних підрозділів централізованої бібліотечної системи – є сенс скористатися послугою внутрішнього системного обміну (ВСО).
НА ЗАМІТКУ: Відділ організації та використання єдиного фонду має в своєму фонді рідкісні цінні книги, друковані видання в єдиному примірнику, які можна замовити по внутрішньосистемному обміну та по міжбібліотечному абонементу в різних бібліотеках міста Вінниці.

Відділ забезпечує:
  • Організацію, збереження книжкового фонду ЦБС, його використання та популяризацію;
  • Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам ЦБС та іншим бібліотекам по організації фондів;
  • Для задоволення потреб користувачів здійснюється організація видачі абонентам через відділи обслуговування документів з бібліотечного фонду ЦМБ; 
  • Вивчення і узагальнення передового досвіду бібліотек України та світу по збереженню та використанню бібліотечних фондів, впровадження передового досвіду в практику роботи ЦБС .
НА ЗАМІТКУ: Працівники бібліотек-філий ЦБС у відповідності до законодавства несуть відповідальність за збереження видань, отриманих по МБА та ВСО, а також фондів своїх бібліотек.

Коментарі