Золоте правило краєзнавства

                                                        


   КРАЄЗНАВЧИЙ ФОНД В БІБЛІОТЕЦІ СТОЇТЬ ОКРЕМО ВІД ІНШИХ ВИДАНЬ

Безумовно, кожній людині цікаво знати найбільше про свій рідний край, місце, де народився і живеш, звідки походженням батьки, що відбувалось на рідній землі у певні історичні епохи; а також - які друковані, віртуальні, аудіовізуальні джерела дадуть повну інформацію по краєзнавчій тематиці. Бібліотечні заклади завжди прийдуть на допомогу своїм користувачам, адже література відповідного напрямку, як правило, збирається окремо від іншого фонду і має свою специфіку у зберіганні.

 
Згідно регламентуючих документів з організації краєзнавчої діяльності та відповідно до багаторічної практики роботи бібліотек визначено такі групи документів, що повинні бути віднесені до категорії краєзнавчих:

- Документи, пов’язані з краєм своїм змістом, у тому числі – присвячені видатним особам краю (персоналії);

- Документи, пов’язані з краєм своїм походженням:(твори місцевого друку; книги місцевих авторів, уродженців краю - незалежно від місця їх видання);

- Документи, присвячені краєзнавству, зокрема бібліотечному – методика, узагальнення досвіду тощо;

- Рукописні краєзнавчі матеріали: спогади старожилів, ветеранів війни, рукописні матеріали, створені безпосередньо читачами тощо.


У фондах бібліотек повинні бути статистичні, демографічні, етнографічні матеріали, література про природу, клімат, геологічну структуру, ґрунти, специфіку землеробства, охорону середовища та ін. Суттєву частину краєзнавчих фондів складає періодика. Краєзнавча періодика зберігається вічно, крім того створюються краєзнавчі досьє (папки газетних вирізок).

Краєзнавчий фонд накопичується роками і збирати його складно. Головною характеристикою фонду є повнота відображення краєзнавчої інформації. Краєзнавчі документи збираються і зберігаються постійно, не підпадаючи під ідеологічні чи політичні впливи. Саме тому вони, незалежно від змісту, трактування різних подій, не підлягають списанню, а пошкоджені чи зношені матеріали мають бути відновлені.


НА ЗАМІТКУ: ВСЯ ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ, ЯКА НАДХОДИТЬ ДО БІБЛІОТЕКИ З ВИЗНАЧНИКОМ МІСЦЯ – ВІННИЦЬКА ОБЛ.– (477.44) /УДК/ ТА (4УКР-4ВІН)  /ББК/ ЗБИРАЄТЬСЯ У РОЗДІЛІ 908 « КРАЄЗНАВСТВО», НЕ ЗВАЖАЮЧИ ДО ЯКОЇ ГАЛУЗІ ЗНАННЯ ВІДНОСИТЬСЯ ЦЕ ДЖЕРЕЛО.

Поличні роздільники  у фонді 908 «Краєзнавство»:

02(477.44)      Бібліотечна справа. Бібліотекознавство Вінниччини
036(477.44)    Путівники по Вінниччині
304(477.44)    Соціальні питання. Культурне життя. Спосіб життя на Вінниччині
323(477.44)    Внутрішні справи. Внутрішня політика на Вінниччині
33(477.44)      Економіка. Економічні науки на Вінниччині
37(477.44)     Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля на Вінниччині
39 ((477.44)   Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор Вінниччини
502(477.44)   Природа. Навколишнє середовище та його захист на Вінниччині
614.2(477.44) Охорона здоров’я та гігієна на Вінниччині
63(477.44)      Сільське та лісове господарство Вінниччини
7(477.44)        Мистецтво Вінниччини. Декоративно-прикладне мистецтво.
 Спорт
82.09(477.44) Літературна критика. Літературні дослідження на Вінниччині
821(477.44)   Художня література Вінниччини
         -            Письменники Вінниччини
91(477.44)     Географія. Географічні дослідження на Вінниччині
94(477.44)     Історія Вінниччини
        -           Вінниччина в радянську добу, 1921-серпень 1991 р. 
        -           Голодомор на Україні й Вінниччині в 1932-1933 рр.
        -           Вінниччина в роки в Другої світової війни, вересень 1939-серпень1945 рр 
        
Краєзнавча робота бібліотек України регламентується Законом "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Положенням про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України" (Наказ №314 від 11.06.96 р.).
Інтенсивному розвиткові бібліотечного краєзнавства сприяє державна підтримка збереження, вивчення та популяризації історико-краєзнавчої спадщини. Про це, насамперед, свідчать Укази Президента України "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні", "Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії і культури України", а також прийнята у 2002 році "Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року", термін дії якої закінчився. На сьогодні розроблено Проект державної програми розвитку краєзнавства на період до 2025 року

 


Коментарі